Privacy Statement

Persoonsgegevens
Drie Gilden Ontwikkeling respecteert uw onvoorwaardelijke recht op privacy en zal dan ook zorgvuldig met de door u verstrekte persoonsgegevens omgaan. Formulieren op deze site vragen soms om vrijwillige contactinformatie van gebruikers. Wij gebruiken deze gegevens om uw aanvraag van informatie, deelname aan acties of het bestellen van producten en diensten te registreren en te verwerken. Indien u bezwaar heeft daarna informatie te ontvangen en/of anderzijds benaderd te worden door Drie Gilden Ontwikkeling (over nieuwe of bestaande producten van Drie Gilden Ontwikkeling en andere onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn) dan kunt u dat aangeven. Uw gegevens worden niet verstrekt (lees verkocht, verhuurd, weggegeven) aan derden.
Webbezoek & Zoekopdrachten
Wanneer u onze website bezoekt en/of zoekt op onze site dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen bijgehouden door middel van logbestanden en cookies. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses op geaggregeerd niveau gebruikt. Wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze gegevens gebruiken wij om de prestaties van onze site en inspanningen te verbeteren.
Webanalyse
Drie Gilden Ontwikkeling kan gebruik maken van een webanalyse-service die wordt aangeboden door een externe partij. Deze service maakt gebruik van cookies om Drie Gilden Ontwikkeling te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door de externe partij opgeslagen op servers. Deze gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor gebruik door Drie Gilden Ontwikkeling en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Deze externe partij mag deze informatie aan derden verschaffen alleen indien deze hiertoe wettelijk wordt verplicht. U kunt het gebruik van cookies weigeren. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door de webanalyse-service op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Nieuwsbrieven
Wanneer u zich aan- of afmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, dan worden de technische kenmerken van uw mutatie samen met uw (e-mail-)adres gedurende enkele maanden bewaard. Uw (e-mail-)adres wordt daarnaast uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van uw abonnement in de abonneelijst bewaard. Het staat u vrij voor uw abonnement een (e-mail-)adres te gebruiken dat niet tot uw persoon kan worden herleid. U kunt zich te allen tijde per e-mail afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven. Wij zullen u na ontvangst van een verzoek daartoe van de abonneelijst verwijderen.
Contactformulieren & E-mail
Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op een van onze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.