Disclaimer

Iedere gebruiker die toegang heeft tot de website van Drie Gilden Ontwikkeling, en deze site gebruikt – voor welke doeleinden dan ook – stemt in met het onderstaande. Drie Gilden Ontwikkeling besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website.

Desalniettemin is het mogelijk dat er in zowel de website van Drie Gilden Ontwikkeling als de aan deze website gelieerde sites onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.Drie Gilden Ontwikkeling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Drie Gilden Ontwikkeling aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.